Privacybeleid

Hoe ga ik om met uw privacy? Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat de intakeformulieren, eventuele onderzoeksuitslagen aangevuld met informatie over de voortgang. Ik streef ernaar uw privacy te waarborgen door:

Zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke (medische) gegevens.
Te zorgen dat er geen onbevoegden toegang hebben tot uw gegevens, noch in het dossier noch in de computer.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.
In bepaalde gevallen is het voor u van belang dat uw gegevens gedeeld worden, ik zal dat altijd doen na overleg met u, bijvoorbeeld:
Indien tijdens vakantie en ziekte een collega mijn werkzaamheden waarneemt.
Bij doorverwijzing naar een medebehandelaar of collega.
In geval van intercollegiaal overleg, of overleg met een adviseur van een laboratorium.
Voor de financiële administratie wordt een klein deel van uw gegevens gebruikt, te weten adresgegevens, datum consult en consultbedrag.

Inzage en opzegging

U hebt te allen tijde recht op inzage in uw dossier. U kunt ook altijd per direct besluiten de behandeling te beëindigen door middel van telefonische of schriftelijke opzegging. Ik ben voor de belastingdienst verplicht om uw gegevens 15 jaar te bewaren.